Odborný závod PORTAS
Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.

Zavolejte nám
602 117 730

Informace o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PORTAS

Chráníme a respektujeme Vaše osobní údaje.

Děkujeme za Vaši návštěvu našich webových stránek i za zájem o naše produkty a služby. Pokud nám poskytnete své osobní údaje, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a využívány s maximální pečlivostí.

Společnost PORTAS je poskytovatelem inovativních systémů pro renovace a modernizace. Sídlem evropské centrály společnosti PORTAS je Dietzenbach u Frankfurtu nad Mohanem. Pro ochranu Vašich osobních údajů realizujeme veškerá zákonem požadovaná opatření.

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jiných ustanovení o ochraně osobních údajů je společnost PORTAS DEUTSCHLAND Folien GmbH & Co. Fabrikations KG („společnost PORTAS“), Dieselstrasse 1-3, D-63128 Dietzenbach.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů v evropské centrále společnosti PORTAS na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adresu datenschutz@portas.de.

 

1  Koho se zásady ochrany osobních údajů týkají a jaké údaje jsou shromažďovány?

 

1.1  Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky zaznamená údaje a informace o operačním systému Vašeho počítače. Shromažďují se přitom následující údaje: 
• IP adresa dotazujícího se počítače

Datum a čas přístupu 
Webové stránky, z nichž systém uživatele na naše webové stránky vstoupil
Webové stránky, které systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek navštívil
Použitý prohlížeč, operační systém, poskytovatel internetových služeb uživatele

Údaje jsou dočasně uloženy v tzv. logfiles našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s Vašimi ostatními osobními údaji. 

 

1.2  Na našich webových stránkách máte jako zájemce možnost požádat o termín konzultace přímo na místě nebo si u nás vyžádat bezplatný informační balíček. Navážete-li s námi prostřednictvím našich webových stránek kontakt k některému z těchto účelů, budou nám údaje vyplněné v příslušné zadávací masce předány a u nás uloženy. 

Jedná se o následující údaje: 
• Jméno a příjmení
• Adresa
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Oblast(i) zájmu. 

V okamžiku odeslání Vaší žádosti náš systém kromě toho automaticky shromáždí a uloží následující údaje: 

IP adresa
Datum a čas požadavku.

Pro účely zpracování osobních údajů budete v rámci procesu odesílání svého požadavku požádáni o vyjádření souhlasu a odkázáni na tyto zásady ochrany osobních údajů. 

Alternativně s námi můžete navázat kontakt prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou Vaše osobní údaje zaslané v e-mailu u nás uloženy. 

 

2 K  čemu budou Vaše údaje použity a na jakém právním základě?

 

2.1  Automaticky shromažďované údaje jsou v našich tzv. logfiles ukládány za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho nám tyto údaje slouží ke statistickým účelům v zájmu optimalizace webových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. K vyhodnocování údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází. 

Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů vyplývá z výše uvedených účelů. 

 

2.2  Navážete-li s námi kontakt formou žádosti o termín konzultace přímo na místě nebo o zaslání bezplatného informačního balíčku, slouží zpracování Vašich osobních údajů k vyřízení Vaší žádosti. Údaje automaticky shromažďované během procesu odesílání slouží k zamezení zneužití formulářů a zajištění funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránek. Kromě toho Vaše osobní údaje používáme k zasílání reklamních materiálů poštou, pokud jste nevyjádřili svůj nesouhlas s takovým použitím. Jestliže jste nám explicitně dali i svůj souhlas se zasíláním reklamních materiálů e-mailem, Vaše osobní údaje použijeme rovněž k tomuto účelu, pokud jste svůj souhlas neodvolali nebo nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním reklamních materiálů. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vyhovění Vaší žádosti o termín konzultace nebo bezplatný informační balíček kromě toho slouží k plnění předsmluvních opatření, takže je dodatečným právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Jestliže Vám zasíláme reklamní materiál poštou, je právním základem náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

 

3  Komu předáváme Vaše osobní údaje?

 

3.1  V síti společnosti PORTAS

Při Vaší registraci jako zájemce budou Vaše údaje předány z dotazníkového formuláře „Bezplatný informační balíček“ nebo „Poradenství v místě“ na základě zadaného poštovního směrovacího čísla příslušnému odbornému závodu PORTAS (licenční partner/franšízový partner/poradce zákaznického portálu PORTAS), aby bylo možné dále zpracovat Vaši poptávku. K tomuto předání údajů jste poskytli svůj výslovný souhlas odesláním dotazníkového formuláře v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a dle nařízení GDPR. 

K dalšímu předání Vašich údajů třetím stranám nedochází, výjimkou by byla zákonná povinnost, kterou bychom konali v souladu s následujícími ustanoveními.

 

3.2  Mimo společnost PORTAS

Předání Vašich osobních údajů z důvodu právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c dle nařízení GDPR platí zvláště pro následující příjemce:
• orgány veřejné správy, dozorové úřady a orgány, jako např. finanční úřady
• zákonodárné orgány/orgány činné v trestním řízení, jako např. policie, státní zastupitelství, soudy
• právníci a notáři, např. u insolvenčních řízení
• auditoři.

 

4  Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich zpracování a údaje již nebudou uložena na základě daňových a obchodních povinností archivace. 

 

4.1  Údaje uložené v našich protokolových souborech budou vymazány nejpozději po sedmi dnech po automatickém sběru. Další uložení je možné, v takovém případě jsou adresy IP uživatelů odstraněny nebo anonymizovány, takže identifikace konkrétního klienta již není možná. 

 

4.2  Údaje shromážděné prostřednictvím kontaktních formulářů „Bezplatný informační balíček" a "Konzultace na místě" budou vymazány po pěti letech. Lhůta začíná běžet na konci roku, ve kterém jsme my nebo příslušný odborný závod PORTAS Vaši poptávku zpracovali. Pokud proti zasílání naší reklamy vznesete námitku nebo svůj souhlas se zasíláním reklamy e-mailem odvoláte, označíme Vaše údaje příslušnou poznámkou o blokaci.

 

5  Jaké soubory cookie a analytické/marketingové nástroje používáme? 

 

5.1  Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se odesílají do Vašeho počítače, aby byl rozpoznán při používání webových stránek. Společnost PORTAS používá cookies v některých oblastech svých webových stránek, aby Vám usnadnila prohlížení stránek a individualizovala je. V souborech cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají z toho, jaké konkrétní koncové zařízení je používáno. To však neznamená, že bychom tak byli schopni zjistit přímo Vaši identitu. 

Použití našich webových stránek je možné také bez cookies. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o přenosu souborů cookie, nebo aby byly soubory cookie blokovány nebo povoleny jen pro určité webové stránky. Další informace naleznete v nápovědě svého webového prohlížeče (například Microsoft Internet Explorer, Chrome, Safari nebo Firefox), který používáte k přístupu na internet. 

Kromě toho používáme níže popsané soubory cookie, které umožňují analýzu chování našich uživatelů při prohlížení a použití cílené reklamy. Obecné informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Případně můžete navštívit také webovou stránku iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org. Společnost Google se zavázala k dodržování EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

5.1.1  Nástroj Google Analytics 

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Informace, které cookies vytvářejí o Vašem užívání těchto webových stránek, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivování IP anonymizace na těchto webových stránkách však Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Případy, kdy se na server Google v USA přenáší úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení, jsou výjimečné. Na objednávku provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace používá k vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, k sestavování reportů o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude dle společnosti Google spojována s jinými údaji z Google. 

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Zaznamenávání a zpracování údajů shromažďovaných pomocí cookies (vč. IP adresy) a údajů vztahující se k Vašemu využívání webových stránek společností Google můžete zamezit tím, že si zde dostupný plugin prohlížeče stáhnete a nainstalujete. Upozorňujeme na to, že tato webová stránka byla rozšířena o kód Google Analytics "gat._anonymizeIp ();", aby byl zajištěn anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování).

5.1.2  Měření konverzí Google AdWords a dynamický remarketing

Dále používáme tzv. Google Conversion Tracking - analytickou službu poskytovanou společností Google. Google AdWords umístí soubor cookie do Vašeho počítače („Conversion Cookie“), pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy společnosti Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Slouží pouze k rozpoznání toho, že jste klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na naši stránku. Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies proto nelze vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace získané z konverzního souboru cookie se používají pro generování statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří si sledování konverzí zvolili. Zákazníci služby AdWords zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, pro kterou je měření konverzí aktivováno. Nezískají však žádné informace, které mohou uživatele osobně identifikovat. Pokud se procesu sledování nechcete účastnit, můžete jej deaktivovat prostřednictvím správce předvoleb reklam (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de), nebo odmítnout přijímání souboru cookie - například pomocí nastavení prohlížeče. Můžete také zakázat soubory cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „googleadservices.com“. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Používáme také funkci remarketingu služby Google AdWords. Tato funkce je určena k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v síti Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen takzvaný soubor cookie, který umožňuje návštěvníka opětovně rozpoznat, když navštíví webové stránky, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkům zobrazovány reklamy týkající se obsahu, který návštěvník dříve na webových stránkách prohlížel, a které remarketingovou funkci Google používají. Společnost Google podle vlastních tvrzení v průběhu tohoto procesu žádné osobní informace neshromažďuje. Pokud si funkci Remarketing Google přesto nepřejete, můžete ji deaktivovat pomocí příslušných nastavení v části Správce nastavení reklam výše https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de. Případně můžete zakázat používání cookies pro reklamu založenou na zájmových reklamách prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů v části http://optout.aboutads.info/.

5.1.3  DoubleClick společnosti Google

Naše webové stránky také využívají online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google ("DoubleClick"). V tomto případě se jedná také o nabídku společnosti Google. Služba DoubleClick používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantní, k vylepšení přehledů o úspěšnosti kampaní nebo k zamezení zobrazování stejných reklam více než jednou. Přitom bude Vašemu počítači přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možné zjistit, které reklamy se ve Vašem prohlížeči zobrazily a na které reklamy bylo kliknuto. Služba DoubleClick navíc díky ID umožňuje zaznamenávat tzv. konverze související s reklamními dotazy. Jedná se o případ, kdy vidíte reklamu DoubleClick a později použijete stejný prohlížeč k navštívení naší webové stránky a zde provedete některou z akcí. Dle společnosti Google neobsahují soubory cookie žádné osobní údaje. 

Informace vygenerované soubory cookie jsou předávány společností Google pro vyhodnocení na server v USA a zde uloženy. Nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším využíváním údajů, které jsou při použití tohoto nástroje společností Google shromažďovány a proto Vás informujeme podle naší úrovně informací: Díky službě DoubleClick získává společnost Google informace o tom, že jste navštívili příslušnou oblast našich webových stránek nebo že jste klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u nějaké služby poskytované společností Google, může společnost Google tuto návštěvu spojit s Vaším účtem. Dokonce i když nejste u společnosti Google zaregistrováni, nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel Vaši IP adresu získá a uloží ji. 

Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zamezit tomu, aby společnost Google shromážďovala data vygenerovaná soubory cookie související s Vaším používáním webových stránek a zpracováváním těchto údajů společností Google změnou příslušných nastavení ve Správci předvoleb reklam https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de. Případně můžete zakázat používání cookies pro reklamu založenou na zájmových reklamách prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů v části http://optout.aboutads.info/.

 

5.2 Údaje uživatelů shromažďované pomocí souborů cookie jsou technickými opatřeními anonymizována nebo pseudonymizována tak, aby přiřazení údajů ke konkrétnímu uživateli již nebylo možné. Údaje nebudou uloženy společně s Vašimi dalšími osobními údaji. Právním základem pro zpracování souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. 

 

5.3 Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je ulehčit Vám používání našich webových stránek. Některé funkce nelze využívat bez použití souborů cookie. Pro tyto je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přechodu na jinou stránku. Použití souborů cookie pro analýzu a marketing je prováděno za účelem zlepšení kvality našich webových stránek, jejich obsahu a uživatelské přívětivosti. Prostřednictvím námi používaných nástrojů zjistíme, jak webové stránky používáte a my tak můžeme naši nabídku neustále optimalizovat a přizpůsobit ji Vašim potřebám. 

Náš legitimní zájem na zpracování údajů je tak podložen čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. 

 

6  Jaká máte práva?

 

6.1  Právo na informace a opravu

Dle čl. 15 nařízení GDPR máte právo požadovat informace o námi zpracovávaných osobních údajích. Můžete požádat zejména o následující informace:

• účely zpracování, 
• kategorie osobních údajů, 
• kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zpřístupněny, 
• plánovaná doba archivace, 
• existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitky, existence práva na stížnost, 
• původ Vašich údajů, pokud nejsou shromážděny námi, 
• existence automatizovaného rozhodování včetně profilování a popř. vypovídajících informací o jejich podrobnostech. 

Pokud Vaše informace nejsou správné anebo jsou neúplné, můžete v souladu s článkem 16 nařízení GDPR požádat o bezodkladnou opravu a/nebo doplnění.

6.2  Právo na výmaz 

Můžete požádat o bezodkladný výmaz osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR z následujících důvodů:

• Pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány. 
• Pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
• Pokud máte námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování.
• Pokud byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.
• Pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány, aby byly zákonné požadavky splněny.

Právo na zrušení neexistuje, pokud je zpracování nezbytné 

• pro výkon práva na svobodu projevu a informace, 
• k plnění právního závazku nebo plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo 
• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

6.3  Právo na omezení zpracování, 

Podle článku 18 nařízení GDPR máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů z jednoho z následujících důvodů:

• Pokud popíráte přesnost svých osobních údajů a my jsme měli možnost správnost ověřit.
• Pokud bylo zpracování protiprávní a Vy namísto výmazu žádáte omezení použití
• Pokud Vaše údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, Vy je ale požadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
• Pokud jste vznesli námitky, ale není jisté, že Vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

 

6.4  Právo na informace 

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, pak jsme povinni všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování sdělit, s výjimkou případu, kdy se toto prokáže jako nemožné, nebo pokud to je spojeno s nepřiměřeným úsilím. Vy máte i nadále právo být informován o příjemcích. 

 

6.5  Právo na zrušení souhlasu s prohlášením o ochraně údajů 

Máte právo kdykoli zrušit Vámi udělený souhlas s prohlášením o ochraně údajů. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 

6.6  Právo vznést námitku

Vaše údaje smíme zpracovávat na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu. V těchto případech máte právo kdykoliv vznést proti zpracování svých údajů námitku. Vaše osobní informace nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat nutné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jejichž zpracování slouží pro účely uplatňování, vykonávání nebo obhajování právních nároků. 
Právo vznést námitku máte i tehdy, pokud Vaše údaje používáme pro naši přímou reklamu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, pak Vaše osobní údaje již nebudeme k těmto účelům dále používat.  
Námitku lze zaslat na následující e-mailovou adresu: datenschutz@portas.de.

 

6.7  Právo vznést stížnost

Podle článku 77 nařízení GDPR - aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní prostředek nápravy - máte právo vznést stížnost u dozorovacího orgánu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně údajů. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorovací orgán Vašeho obvyklého místa pobytu nebo našeho firemního sídla. V tomto případě se jedná o následující dozorovací orgán: Hesenský komisař pro ochranu údajů, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Tel.:0611/1408-0, Fax: 0611/1408-900, email: mailto:Poststelle@datenschutz.hessen.de

 

6.8  Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 nařízení GDPR máte právo obdržet u nás uložené osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a požádat o jejich předání jiné zodpovědné osobě. Právo na přenositelnost dat se nevztahuje na zpracování údajů nezbytných pro plnění úkolů veřejného zájmu. 

 

7  Jak technicky zabezpečujeme Vaše data?

 

Vaše údaje vyplývající z Vašich dotazů na našich webových stránkách chráníme pomocí šifrování SSL, které odpovídá současnému standardu zabezpečení. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč toto šifrování nepodporuje, používáme namísto toho 128bitovou technologii v3. Pokud je některá stránka našich webových stránek přenášena v šifrované podobě, je označena ohraničeným zobrazením ikony klíče/zámku v dolní statusové liště nebo v adresním řádku Vašeho prohlížeče. 

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření zlepšujeme neustále v souladu s technologickým vývojem.

 

8  Změny těchto zásad ochrany osobních údajů 

 

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv změnit, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo abychom provedli změny v oblasti našich služeb a zásad ochrany osobních údajů např. při zavádění nových nabídek. V případě Vaší další návštěvy našich webových stránek platí vždy aktuální zásady ochrany osobních údajů. 

 

Stav: květen 2018

Menü